vrat ki thali

Vrat Ki Thali

For all Hindu festivals and fasts upvas food, vrat ka bhojan, phalahar anaaj rahit, food that is free from grains suitable for fasts available throughout the year for breakfast, lunch and dinner for Ekadashi, Purnima, Amavasya, Janmashtami, Shivratri, Durgashtami, Ganesh Sankashthi Chaturthi, Shanivaar ka vrat, Santoshi Maa ka vrat, Somvaaar ka vrat, Mangalvaaar ka vrat, Guruvar ka vrat, Shukravar ka vrat, delivery all over Mumbai, Powai, Kanjurmarg, Chandivali, Ghatkopar, Andheri, juhu

Fresh Home Made Vrat ki thali available on every vrat day vrat ki thali for Amavasya vrat,Durgastami Vrat,Ganesh Sankast Chaturthi Vrat,Guruvar Vrat,Navratri Vrat,Purnima,Shanivar Vrat,Shivratri,Somvar,Sukravar,Mangalvar Vrat.

Contact No.

022-41205778/ 79

Whatsaap :+91- 7710020571

Free Home Delivery in Powai

Vrat Ki Thali

Price : ₹ 290 /- Per Thali

Items : 8 items

Sabudana Vada : 1 pcs.

Sabudana Khichdi : 1 Katori-200 ml.

Sabudana Kheer : 1 Katori-100 ml.

Aloo ki sabji : 1-1 katori Dry and Gravy

phaphad ki roti : 2 pcs.

Phaphad ki puri : 1 pcs.

Maurya ki khichdi : 1 Katori

Green chutney : 1 Katori

Or Order On Email : halwaikidukan@gmail.com


Vrat ki thali Exclusive

Price : ₹ 490 /- Per Thali

Items : 11 items

Sabudana Vada : 1 pcs.

Sabudana Khichdi : 1 Katori-200 ml.

Sabudana Kheer : 1 Katori-100 ml.

Aloo ki sabji : 1-1 katori Dry and Gravy

phaphad ki roti : 2 pcs.

Phaphad ki puri : 1 pcs.

Maurya ki khichdi : 1 Katori

Sweet potato sabji latpata

Sweet potato sabji latpata

Vrat style lauki halwa

Chena tikki : 2pcs.

Basundi : 100 ml.

Or Order On Email : halwaikidukan@gmail.com


Vrat ki thali Special

Price : ₹ 750 /- Per Thali

Items : 12 items

Sabudana Vada : 1 pcs.

Sabudana Khichdi : 1 Katori-200 ml.

Sabudana Kheer : 1 Katori-100 ml.

Aloo ki sabji : 1-1 katori Dry and Gravy

Phaphad ki puri : 1 pcs.

Maurya ki khichdi : 1 Katori

Sweet potato sabji latpata

Sweet potato sabji latpata

Vrat style lauki halwa

Fruits (Banana -2, papaya -1/2 portion),French fries

Chena tikki : 2pcs.

Basundi : 100 ml.

Makhana ka kheer : 200 ml.

Or Order On Email : halwaikidukan@gmail.com